American Exports
American Exports

Ano ang Canadian Exports

 

Ang Canadian Exports ay isang kumpanyang napapares ng mga kumpanyang pag-aari ng mga Canadians at mga potensyal na mamimili at partners sa buong mundo. Kami ay nag-aalok ng publikasyon (isang magasin na pang Export-Promotion), isang website at isang e-Magazine.  Bawat isyu ay nakakarating sa higit 100,000 na negosyo sa higit 120 na bansa

 

An gaming mga export consultants ay:

   -  Tumutulong sa mga kumpanya upang mahanapan ang isa’t-isa at magkaroon ng malakas na koneksyon na tama para sa kanila.

   -  Tumutulong sa pagpapabilis ng mga ugnayan at miting sa pagitan ng mga kliyenteng kumpanya.

   -  Tumutulong na matapos nang matagumpay ang mga transaksyong pang-negosyo.

   -  Ang Canadian Exports ay nag-aalok ng mga export-related consulting services na malawak ang saklaw.

   -  Anong kaya naming gawin para sa inyo?

   -  Tukuyin at magbigay ng mahalagang impormasyon sa anumang merkado, potensyal na mamimili at business partner.

   -  Tulungan kayong maka-ugnayan ang inyong target na merkado, mamimili o mga partner.

 

Pabilisin ang mga negosasyon at ayusin ang anumang paglalakbay na kailangan upang makita’t makilala ang mga potensyal na partner o kliyente o kaya ay makasali sa trade fairs at marami pang iba.

Bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa mga Trade Missions, Business Delegations, Trade Fairs, Payment Terms na may kinalaman sa inyong mga negosyo at kung anu-ano pang mga serbisyo.

 

Makipag-ugnayan sa amin para sa mga impormasyon sa pagpapalago ng inyong mga negosyo.

 

Ang Aming Misyon

Ang Canadian Exports ay ang bintana ng Canadian exporter sa mundo, at ang pinto ng mundo sa Canada.

Kami ay ang tamang kaagapay para sa mga Canadian exporters at pandaigdigang importers. Ang aming website at magasin ay napatunayang epektibo at kompetitib na paraan upang matagumpay na mag-ugnay ang malawak na sakop ng negosyong import/export sa kanilang napiling merkado. Kami ay narito upang tumulong at patnubayan sila sa buong proseso sa pamamagitan ng aming mga serbisyong malawak ang saklaw.

 

Kami ay naninindigan na:

   -  Magbigay ng karagdagang halaga sa mga pandaigdigang transaksyong pang-negosyo.

   -  Magbigay halaga sa kapaligiran at responsable sa pamamaraang angkop sa lipunan.

   -  Magbigay ng mataas na kalidad ng mga produkto at serbisyo sa aming mga kliyente.

 

Ang Aming Bisyon

Ang maging nangungunang tagapagbigay ng serbisyo para sa mga Canadian exporters at ang maging natatanging paraan upang sila ay makipag-ugnay at mag-negosyo.

Itaguyod ang Canadian exports at paunlarin ang mga bagong merkado para sa mga negosyong mula Canada.

 

Mga Madalas na Katanungan

Q1: Ano ang Canadian Exports?

A1: Ang Canadian Exports ay isang kumpanyang (isang publikasyon at website) na nagtataguyod ng exports galing Canada. Tutulungan naming kayong makakuha ng lahat ng inyong kailangan mula Canada.

 

Q2: Paano at saan ako makakakuha ng magasin ng Canadian Exports?

A2: Maraming paraan na kayo’y makakakuha ng magasin ng Canadian Exports;

-  Makipag-uganayan sa amin para sa pinaka-malapit na lugar kung saan kayo ay makakakuha nito. Madalas ay meron nito sa mga Chambers of Commerce, Business Councils at iba pang mapagkakatiwalaang organisasyon pang import/export.

-  Makipag-ugnayan sa amin at kami ay magpapadala ng bagong isyu na nasa PDF format sa inyong e-mail.

-  Sundan ang link na “Mailing List” sa itaas ng pahinang ito at ipadadala naming ang bawat bagong isyu ng libre.

-  I-download mula sa aming Home Page.

 

Q3: Ano an gaming magagawa para sa inyong kumpanya?

A3: Kami ay parang mga match-makers; tinutulungan naming ang mga Canadian exporters at mga pandaigdigang importers para magsama-samang mag-negosyo. Kami ay nag-aalok ng mga serbisyong may kinalaman sa export na sumasaklaw sa halos lahat ng prosesong import/export; mula sa pagkilala, pagrekomenda at pagsuri sa anumang produkto, serbisyo at negosyo para sa inyo, hanggang sa pagtulong sa pakikipag-negosasyon, trade missions & delegations, trade shows, pagbabayad at marami pang iba.

 

Q4: Paano naming uumpisahang gamitin ang inyong mga serbisyo?

A4: Bago ang lahat, tignan ang mga available profiles (ads) sa PDF version ng aming magasin at ang “Individual Profiles”. Kapag hindi ito tumugma sa inyong mga kailangan, huwag magatubiling makipag-uganayan sa amin para sa inyong mga katanungan. Ikalulugod naming kayo ay matulungan.

 

Q5: Bakit Canada?

A5: Ang mga produkto at serbisyong galing Canada ay kilala sa buong daigdig na mapagkakatiwalaan, may mataas na kalidad at presyong kayang-kaya.

 

Para sa karagdagang impormasyon, huwag magatubiling makipag-uganayan sa amin.Sounds good? Then put us to the test