American Exports
American Exports

Pagtatatwa

 

Ang “4R Business Services” at ang kumpanyang Canadian Exports , ang Magasin at ang website, ay hindi responsable sa mga nilalaman ng mga profiles at kanilang mga ads.

 

Responsibilidad ng bumabasa na suriin ang mga nilalaman nito.

 

Anumang nakakalitong impormasyon sa profile (ad) ay responsibilidad ng advertiser.

 Sounds good? Then put us to the test