การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 

 “การบริการธุรกิจ 4R Business Services” หรือ “การ ส่งออกแคนาดา”บริษัท,นิตยสาร และเวบไซต์ ,จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของประวัติผลงานและโฆษณาที่บริษัทเหล่านั้นเผย แพร่

 

ถือเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหา

 

การหลองลวงและ /หรือ ข้อมูลใดๆ ผิดพลาดในประวัติย่อ(โฆษณา) เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดทำโฆษณา

 Sounds good? Then put us to the test