American Exports
American Exports

Maligayang pagdating sa opisyal na website ng Canadian Exports

 

Ang Canadian Exports ay tumutulong sa mga international importers mula sa iba’t-ibang panig ng daigdig upang makakuha ng mga produkto at serbisyo na kanilang kailangan mula sa Canada. Kami ay naglilimbag ng magasin para sa Export-Promotion at naghahandog ng isang website na malawak ang saklaw.  Ito ay parehong naglalaman ng mga profiles (ads) ng mga exporters na taga-Canada na gustong pumasok sa inyong merkado

 

Ang aming mga serbisyo ay ang mga sumusunod:

   -  Pagkilala, pagrekomenda at pagsuri sa anumang produkto, serbisyo o negosyong galing Canada para sa iyo.

   -  Pagtulong sa paggawa ng unang kontak.

   -  Padaliin ang inyong mga negosasyon sa kanila.

   -  Pag-aayos ng inyong paglalakbay upang sila ay makita at makilala.

   -  Bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa mga Trade Missions, Business Delegations, Trade Fairs at marami pang iba.

 

Kami ay nag-aalok ng tulong at patnubay sa kabuuan ng proseso ng import/export. Huwag mag-atubiling makipag  uganayan sa amin kung kayo ay may tanong.

Para makatanggap ng Canadian Exports e-Magazine, sundan lamang ang link ng Mailing List na makikita sa itaas ng pahinang ito at ipadadala naming sa e-mail niyo ng libre.

Siguraduhing dalawin ng madalas ang aming website at may mga bago araw-araw.

Makipag-ugnayansa aminpara sa lahat ng kailangan at katanungan.  Ikalulugod naming makatulong sa inyo sa abot n gaming makakaya.  Ganyan naming itaguyod ang Canadian Exports

 

Importante:  Ang lahat ng aming serbisyo (sa lahat ng pandaigdigang negosyo na handang mag-import mula Canada) ay LIBRE.  Ang mga empleyado, associates at consultants ay hinding-hindi hihingi o tatanggap ng anumang uri ng kabayaran, bank account numbers, credit card numbers, usernames, passwords o anumang personal, sensitibo o konpidensiyal na impormasyon. Mag-ingat sa mga kumpanya, negosyo, indibidwal at iba pang gagawa ng gayon.

 

   -  Kung may mali man sa aming pagsalin, ipagpaumanhin niyo sana at inyo sanang ipaalam sa amin.

 

Inquiries To Buy

Description Category Country Deadline Estimated Value
Printing Work Provision Business Services Denmark Jan 23, 2018  
Services for Analysis  Business Services France July. 16, 2020  
Selection and Executive Assessment Services Marketing & Business Development United Kingdom Feb 01, 2018 $13000000
Quality Management Systems Marketing & Business Development United Kingdom March 3, 2018 $162000
Purchasing System for Education Transport Services  Other, Miscellaneous United Kingdom April 13, 2019 $8500000
Hazardous Substances   Other, Miscellaneous Germany Feb. 23, 2017  

>>  Access All Inquires...

American Exports Magazine

To receive American Exports Magazine to your email, join our Info-Letter above.  • Nov Dec 2009
  • AmExp Magazine-1
  • Current Issue
  • Jan. Feb. 2012 issue
  • American Exports Magazine March 2015


Trade Shows and Events

Sounds good? Then put us to the test